SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU ȘI DIN FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Curăţenia judeţului Tulcea începe cu tine!

Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea

Finanţare

Valoarea totală, cu TVA, a proiectului în urma semnării contractelor de achiziţii a fost de 92.914.601,31 LEI, din care:

FARA TVA

ELIGIBIL

NEELIGIBIL

TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL

76.276.195,14

73.991.802,14

2.284.393,00

16.638.406,17

92.914.601,31

FAZA 1-

POS Mediu

40.060.575,49

37.776.182,49

2.284.393,00

9.438.169,52

49.498.745,01

FAZA 2 - POIM

36.215.619,65

36.215.619,65

0

7.200.236,65

43.415.856,30


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României