SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU ȘI DIN FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Curăţenia judeţului Tulcea începe cu tine!

Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea

Activităţi

1. Închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme (Isaccea, Măcin, Sulina)

În cadrul proiectului au fost închise 3 depozite de deşeuri urbane neconforme (Isaccea, Măcin şi Sulina).

 2. Construirea depozitului conform de deşeuri Mihai Bravu

În cadrul proiectului a fost construit un depozit conform de deşeuri la Mihai Bravu. Acesta cuprinde:

  3. Construirea staţiei de tratare mecano biologică Mihai Bravu

În cadrul proiectului s-a construit o staţie de tratare mecano biologică care este alcătuită din următoarele componente:

- o construcţie tip şopron înaltă de 8 m pentru zona de recepţie şi pregătire compost,

- o construcţie tip şopron înaltă de 8 m pentru zona de biostabilizare deşeu,

- o construcţie tip şopron înalta de 8 m pentru zona de maturare deşeu,

- 9 biocelule,

- cladire administrativă,

- reţea alimentare cu apă,

- reţea canalizare,

- bazin stocare şi recirculare levigat,

- reţea canalizare ape pluviale,

- reţea canalizare ape uzate reziduale.

De asemenea staţia de tratare mecano biologică a fost echipată cu 4 încărcătoare frontale şi 6 camioane pentru transportul deşeurilor în interiorul staţiei.

 4. Construirea danelor de acostare din Delta Dunării

În cadrul proiectului au fost construite 10 dane de acostare în Delta Dunării care au drept scop acostarea vaselor care vor încărca deşeurile din Deltă. Danele de acostare sunt localizate astfel:

5. Construirea drumurilor de acces la investiţii - in Mihai Bravu, Sulina, Nufăru

6. Achiziţii de echipamente de colectare, transport aferente SMID în judeţul Tulcea

În cadrul acestui proiect au fost achiziţionate:

a. echipamente de colectare: pubele, containere, presscontainere, compostoare

b. utilajele şi echipamentele de transport astfel:


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României