SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU ȘI DIN FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Curăţenia judeţului Tulcea începe cu tine!

Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea

Ştiri

Încă un pas către un viitor mai bun!

Consiliul Judeţean Tulcea a finalizat în luna decembrie implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea”.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene în judeţul Tulcea, prin îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ. Sistemul de management integrat al deşeurilor va îmbunătăţi calitatea mediului şi condiţiile de viaţă ale locuitorilor judeţului Tulcea.

În ceea ce priveşte obiectivele specifice ale proiectului, acestea au vizat:

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu şi din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

 


 

 

Contract de lucrări (CL1) – Închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme (Isaccea, Macin, Sulina)

Contract de lucrări CL2.1– Construirea depozitului conform de deşeuri Mihai Bravu

o   Obiect 1 – Amenajarea terenului: 53,56%

o   Obiect 2 – Construcţie drumuri: 87,56%

o   Obiect 3 – Celula depozitare deşeuri: 88,01%

o   Obiect 4 – Instalaţie tratare levigat: 96,38%

o   Obiect 5 – Lucrări de construcţii: 80,77%

o   Instalaţii – 77,05%

o   Organizarea de şantuier- 70%

o   Sistem monitorizare ape subterane-100%

 

Contract de lucrări CL2.2 – Construirea staţiei de tratare mecano biologica Mihai Bravu

 

Contract de lucrări CL3 – Construirea danelor de acostare din Delta Dunării

 

Evenimente informare grup ţintă

 

Conferinţe de prezentare a progresului realizat

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României