SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU ȘI DIN FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Curăţenia judeţului Tulcea începe cu tine!

Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea

Servicii de salubritate existente

Activitatea de colectare a deseurilor

Situatia activitatii de colectare a deseurilor in unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Tulcea, membre ale ADI, se prezinta astfel:

In mediul urban:

-          Sulina - salubritatea este asigurata de catre serviciul public din aceasta localitate (SC ASPL Sulina SRL), in baza unui contract incheiat in anul 2010 pe o perioada de 25 de ani.

-          Macin -  localitatea este inclusa in proiectul PHARE; la data de 13.02.2015 a intrat in vigoare un contract de delegare a serviciului de salubritate intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Macin si  SC Ecosaltech SA, valabil pe o perioada de 5 ani, in baza Memorandumului de Finantare PHARE;

-          Isaccea  - contract de delegare valabil pana la data la care SMID devine functional.

-          In Babadag, contractul de salubritate existent  este valabil pana la data de 08.07.2017;

In mediul rural:

o   majoritatea comunelor (Baia, Maliuc, Dorobantu, Horia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Slava Cercheza, Mihai Kogalniceanu, Nufaru, Somova, Nalbant, Niculitel, Valea Nucarilor, Mihai Bravu, Daeni, Valea Teilor, Ostrov, Frecatei, Hamcearca, Luncavita, Ciucurova, Topolog, Izvoarele, Mahmudia, Casimcea, Sarichioi, CA Rossetti, Ceatalchioi, Pardina) au incheiat noi contracte pe perioada determinata(pana la intrarea in vigoare a SMID);

o   exista cateva comune in judetul Tulcea in care serviciul de salubritate este asigurat de catre primarii – Beidaud, Chilia Veche, Bestepe, Sf Gheorghe, Crisan,  Stejaru;

o   10 comune au beneficiat de finantare din fonduri PHARE – IC Bratianu, Grindu, Vacareni, Jijila, Smardan, Carcaliu, Greci, Turcoaia, Cerna, Peceneaga – acestea, prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Macin, au incheiat un contract de delegare pe o perioada de 5 ani, in baza Memorandumului de Finantare PHARE.

Nr. localităţi

deservite

Populaţie deservită

(2010)

Localităţi deservite

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

0

90809

 

Tulcea

-

1

7

agenti

economici

23842

Tulcea

Jurilovca, Mihail Kogalniceanu,

Somova, Horia, Baia, Nufarul,

Ceamurlia de Jos

1

0

6652

0

Macin

-

1

0

4320

0

Babadag

-

1

1

5311

4459

Isaccea

Luncavita

0

18

0

48214

-

Valea Nucarilor, Hamcearca,

I.C.Bratianu, Sarichioi, Slava

Cercheza, Turcoaia, Casimcea, Greci, Grindu, Smardan, Niculitel, Vacareni, Ostrov, Stejaru, Daeni,

Valea Teilor, Crisan, Izvoarele

0

10

0

28191

-

Mahmudia, Bestepe, Nalbant,

Frecatei, Mihai Bravu, Ciucurova,Topolog, Dorobantu, Peceneaga, Cerna

0

1

0

2407

 

Chilia Veche

1

0

4358

0

Sulina

 

0

7

0

16688

-

Beidaud, C.A Rosetti, Carcaliu, Ceatalchioi, Maliuc, Jijila, Murighiol

5

44

111.350

123992

 

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României