SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU ȘI DIN FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Curăţenia judeţului Tulcea începe cu tine!

Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea

Descriere Proiect

 

Consiliul Judeţean Tulcea a implementat în perioada 03.12.2013 - 31.12.2017 proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Tulcea” (contract de finanţare nr. 5779/RP din  03.12.2013), proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional Sectorial - POS Mediu şi din Programul Operational Infrastructura Mare. Faza a II a proiectului a vizat continuarea investiţiilor realizate în sectorul de gestionare a deşeurilor solide, începute prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene în judeţul Tulcea prin îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene. Scopul dorit a fost ca sistemul integrat de management al deşeurilor sa imbunatateasca calitatea mediului şi condiţiile de viaţă ale locuitorilor judeţului Tulcea. 

Proiectul a inclus următoarele investiţii realizate la nivelul Judeţului Tulcea:

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

INFORMAŢII FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Valoarea totală, a proiectului în urma semnării contractelor de achiziţii a fost de 92.914.601,31 LEI (valoare cu TVA).

BENEFICIARII PROIECTULUI

Beneficiarii finali ai proiectului sunt gospodăriile din judeţ, instituţiile administrative şi sociale, precum şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Tulcea, în funcţie de tipul de deşeu pe care îl produc. Mai exact întreaga populaţie a judeţului beneficiază de acest proiect, atât locuitorii din mediul urban cât şi cei din mediul rural.
Comunicate de Presa


Anunt ocupare posturi

Invitatie proiect conferinta finala

Comunicat informare proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României